Zahir-te-pinhan-vi-tu,-barish-te-baran-vi-tu

Meda ishq vi tu meda yar vi tu

Meda ishq vi tu meda yar vi tu
Aa meda awal akhir andar bahir
Zahir te pinhan vi tu
Meda badal barkha khimniyan gajan
barish te baran vi tu

Leave a Reply