Qom-mazhab-se-hy-mazhab-jo-nahi-tum-bhi-nahi,-Jazb-e-baham-jo-nahi,-mehfil-e-anjum-bhi-nahi-Jawab-e-Shikwa

Qom mazhab se hy mazhab jo nahi tum bhi nahi,

Qom mazhab se hy mazhab jo nahi tum bhi nahi,
Jazb e baham jo nahi, mehfil e anjum bhi nahi

Leave a Reply