Peer-gurdon-ne-kaha-sun-ke-kahen-hy-koi,-boly-sayary-sar-e-arsh-baren-hy-koi-Jawab-e-shikwa

Peer gurdon ne kaha sun ke kahen hy koi,

Peer gurdon ne kaha sun ke kahen hy koi,
boly sayary sar e arsh baren hy koi

Leave a Reply