Manfa’at-aik-hy-is-qom-ki-nuqsan-bhi-aik,-aik-he-sab-ka-nabi-deen-bhi-iman-bhi-aik-Jawab-e-Shikwa

Manfa’at aik hy is qom ki nuqsan bhi aik,

Manfa’at aik hy is qom ki nuqsan bhi aik,
aik he sab ka nabi deen bhi iman bhi aik

Leave a Reply