Bada-aasham-naye-bada-naya-kham-bhi-naye,-harm-e-kaaba-naya,-but-bhi-naye-tum-bhi-naye

Bada aasham naye bada naya kham bhi naye,

Bada aasham naye bada naya kham bhi naye,
harm e kaaba naya, but bhi naye tum bhi naye

Leave a Reply