Bohat-jataty-ho-chah-ham-se-magar-karo-nibah-ham-se,-zara-milao-nigah-ham-se-hamary-pehloo-main-a-ke-betho

Bohat jataty ho chah ham se magar karo nibah ham se, +zara milao nigah ham se hamary pehloo main a ke betho Bohat jataty ho chah ham se magar karo nibah ham se, zara milao nigah ham se hamary pehloo main a ke betho

Bohat jataty ho chah ham se magar karo nibah ham se,
+zara milao nigah ham se hamary pehloo main a ke betho

Bohat jataty ho chah ham se magar karo nibah ham se, zara milao nigah ham se hamary pehloo main a ke betho

Leave a Reply