In bastyon main rasm wafa khatm ho chuky, aye chashm nam kisy say na kar arz gham yahan

In bastyon main rasm wafa khatm ho chuky, aye chashm nam kisy say na kar arz gham yahan

In bastyon main rasm wafa khatm ho chuky,
aye chashm nam kisy say na kar arz gham yahan

Leave a Reply