Hota agar pahar to lata na tab e gham, jo ranj is nagar main ye dil hans k seh gya

Hota agar pahar to lata na tab e gham, jo ranj is nagar main ye dil hans k seh gya

Hota agar pahar to lata na tab e gham,
jo ranj is nagar main ye dil hans k seh gya

Leave a Reply