Kisay khabr thy hamen rahbar he looten gay, baray khaloos say ham karwan kay sath rahy, niga dohr main daray sahi ham log, zia ki bheek nahi mangtay sitaron say

Kisay khabr thy hamen rahbar he looten gay, baray khaloos say ham karwan kay sath rahy, niga dohr main daray sahi ham log, zia ki bheek nahi mangtay sitaron say

Kisay khabr thy hamen rahbar he looten gay, baray khaloos say ham karwan kay sath rahy, niga dohr main daray sahi ham log,
zia ki bheek nahi mangtay sitaron say

Leave a Reply