Nazar nazar main liye tera pyar phirtay hain, misal mok naseem bahar phirtay hain

Nazar nazar main liye tera pyar phirtay hain, misal mok naseem bahar phirtay hain

Nazar nazar main liye tera pyar phirtay hain,
misal mok naseem bahar phirtay hain

Leave a Reply