Kahen ah ban kay lab par era nam na ajaye, tuj bewafa keh doon main wo maqam aa na jaye

Kahen ah ban kay lab par era nam na ajaye, tuj bewafa keh doon main wo maqam aa na jaye

Kahen ah ban kay lab par tera nam na ajaye,
tuj bewafa keh doon main wo maqam aa na jaye

Leave a Reply