Jis shay nay khatm hona hy akhir ko aik din, us shay ki itnay dukh say hifazat karen to kya-Fate poetry Munir Niazi

Jis shay nay khatm hona hy akhir ko aik din, us shay ki itnay dukh say hifazat karen to kya-Fate poetry Munir Niazi

Jis shay nay khatm hona hy akhir ko aik din, us shay ki itnay dukh say hifazat karen to kya-Fate poetry Munir Niazi

Leave a Reply