Go-us-ne-khar-bichaye-nahi-hain-rastay-main,-magar-wo-un-ko-hatanay-bhi-to-nahi-deta

Go us ne khar bichaye nahi hain rastay main, magar wo un ko hatanay bhi to nahi deta

Go us ne khar bichaye nahi hain rastay main,
magar wo un ko hatanay bhi to nahi deta

Leave a Reply