Tera sarmaya tery aas yahi hath to hain aur kuch bhi to nahi pas yahi hath to hain (Faiz Ahmed Faiz)

Tera sarmaya tery aas yahi hath to hain aur kuch bhi to nahi pas yahi hath to hain (Faiz Ahmed Faiz)

Tera sarmaya tery aas yahi hath to hain
aur kuch bhi to nahi pas yahi hath to hain (Faiz Ahmed Faiz)

Leave a Reply