Sitm sikhlaey ga rasm e wafa aisay nahy hota sanam dikhlayen gay rah e khuda aisa nahy hota (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Sitm sikhlaey ga rasm e wafa aisay nahy hota sanam dikhlayen gay rah e khuda aisa nahy hota (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Sitm sikhlaey ga rasm e wafa aisay nahy hota
sanam dikhlayen gay rah e khuda aisa nahy hota (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Leave a Reply