Khuda wo waqt na laye k sogwar ho tu sakun ki neend tuj bhi haram ho jaye (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Khuda wo waqt na laye k sogwar ho tu sakun ki neend tuj bhi haram ho jaye (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Khuda wo waqt na laye k sogwar ho tu
sakun ki neend tuj bhi haram ho jaye (Faiz Ahmed Faiz- Love Poetry)

Leave a Reply