Bulleh Shah Punjabi Poetry

Pages: 1 2 3 4 5

Je kar laiye yari bulhya, fer yaran nal hisab nai honday

Je kar laiye yari bulhya,
fer yaran nal hisab nai honday

Jinhan qadar na keeti yar di bulhya, hath khali oh malday wekhy

Jinhan qadar na keeti yar di bulhya,
hath khali oh malday wekhy

Kaday namaz toheed na keeti, hun keh karna aye shor pukar

Kaday namaz toheed na keeti,
hun keh karna aye shor pukar

Kar man na husn jawani da, par des na rehn selani da

Kar man na husn jawani da,
par des na rehn selani da

Koi dunya jhooti fani da, na reh si nam nishan kury, kity roomi ho kity shami ho, kity sahab kity ghlami ho, tusen apy ap tamami ho

Koi dunya jhooti fani da,
na reh si nam nishan kury,
kity roomi ho kity shami ho,
kity sahab kity ghlami ho,
tusen apy ap tamami ho

Masjid dha de mandir dha de, dhenda jo kujh dha de, ik banday da dil na dhawen, rab dilan wich rehnda

Masjid dha de mandir dha de,
dhenda jo kujh dha de,
ik banday da dil na dhawen,
rab dilan wich rehnda

Musalman sarnay ton darday hindu darday gor, donwen aisay de wich marday aiho dohan di khor

Musalman sarnay ton darday hindu darday gor,
donwen aisay de wich marday aiho dohan di khor

Leave a Reply