Usay bhi ham nay ganwaya tery khushi k liye, tuj bhi dekh lia hy aray zamanay ja

Usay bhi ham nay ganwaya tery khushi k liye, tuj bhi dekh lia hy aray zamanay ja

Usay bhi ham nay ganwaya tery khushi k liye,
tuj bhi dekh lia hy aray zamanay ja

Leave a Reply