Rafta rafta yahi zindan main badal jatay hain, ab kisi shehr ki bunyad na daly jaye

Rafta rafta yahi zindan main badal jatay hain, ab kisi shehr ki bunyad na daly jaye

Rafta rafta yahi zindan main badal jatay hain,
ab kisi shehr ki bunyad na daly jaye

Leave a Reply