Pukartay rahay mehfooz kashtiyon walay, main doobta huwa darya k par utar bhi gya

Pukartay rahay mehfooz kashtiyon walay, main doobta huwa darya k par utar bhi gya

Pukartay rahay mehfooz kashtiyon walay,
main doobta huwa darya k par utar bhi gya

Leave a Reply