Is qadar khof hy ab shehr ki galyon main kay log, chap suntay hain to lag jatay hain dewar ka sath

Is qadar khof hy ab shehr ki galyon main kay log, chap suntay hain to lag jatay hain dewar ka sath

Is qadar khof hy ab shehr ki galyon main kay log,
chap suntay hain to lag jatay hain dewar ka sath

Leave a Reply