Har ghar ka diya gul na karo tum kay najanay, kis bam say khursheed e qayamat nikal aye

Har ghar ka diya gul na karo tum kay najanay, kis bam say khursheed e qayamat nikal aye

Har ghar ka diya gul na karo tum kay najanay,
kis bam say khursheed e qayamat nikal aye

Leave a Reply