Zindgy ham tery daghon say rahay sharminda, aur tu hy kay sada ayena khanay mangay

Zindgy ham tery daghon say rahay sharminda, aur tu hy kay sada ayena khanay mangay

Zindgy ham tery daghon say rahay sharminda,
aur tu hy kay sada ayena khanay mangay

Leave a Reply