Ye fasla jo para hy kabhi guman main na tha, k ab ky bar zamana bhi darmyan main na tha

Ye fasla jo para hy kabhi guman main na tha, k ab ky bar zamana bhi darmyan main na tha

Ye fasla jo para hy kabhi guman main na tha,
k ab ky bar zamana bhi darmyan main na tha

Leave a Reply