To loot kar bhi ahl e tamana ko khush nahi, main lut kay bhi wafa kay unhi qafilon main hu

To loot kar bhi ahl e tamana ko khush nahi, main lut kay bhi wafa kay unhi qafilon main hu

To loot kar bhi ahl e tamana ko khush nahi,
main lut kay bhi wafa kay unhi qafilon main hu

Leave a Reply