Tarsa diya hy abar e gurezan ny is qadar, barsay jo boond bhi to samandar lagay muj

Tarsa diya hy abar e gurezan ny is qadar, barsay jo boond bhi to samandar lagay muj

Tarsa diya hy abar e gurezan ny is qadar,
barsay jo boond bhi to samandar lagay muj

Leave a Reply