Samjha rahay thay mujh ko sabhi nasehan shehr, phir rafta rafta khud usy qatil k ho gye

Samjha rahay thay mujh ko sabhi nasehan shehr, phir rafta rafta khud usy qatil k ho gye

Samjha rahay thay mujh ko sabhi nasehan shehr,
phir rafta rafta khud usy qatil k ho gye

Leave a Reply