Hath uthaye hain magar lab p dua koi nahi, ki ibadat bhi to wo jis ki jaza koi nahi

Hath uthaye hain magar lab p dua koi nahi, ki ibadat bhi to wo jis ki jaza koi nahi

Hath uthaye hain magar lab p dua koi nahi,
ki ibadat bhi to wo jis ki jaza koi nahi

Leave a Reply