Rag rag main uska lams utarta dikhaey day jo kefiat bhi jism ko day intahaey day

Rag rag main uska lams utarta dikhaey day jo kefiat bhi jism ko day intahaey day

Rag rag main uska lams utarta dikhaey day
jo kefiat bhi jism ko day intahaey day

Leave a Reply