Kabhi kabhar usay dekh lain kahin mil lain ye kab kaha tha k wo khush badan hamara ho

Kabhi kabhar usay dekh lain kahin mil lain ye kab kaha tha k wo khush badan hamara ho

Kabhi kabhar usay dekh lain kahin mil lain
ye kab kaha tha k wo khush badan hamara ho

Leave a Reply