Umaten-aur-bhi-hain-un-main-gunahgar-bhi-hain,-ijiz-waly-bhi-hain-mast-maye-pandar-bhi-hain

Umaten aur bhi hain un main gunahgar bhi hain, ijiz waly bhi hain mast maye pandar bhi hain

Umaten aur bhi hain un main gunahgar bhi hain,
ijiz waly bhi hain mast maye pandar bhi hain

Leave a Reply