Kitni-benam-umeedon-kay-diye-pichly-pehr,-ham-nay-darya-main-bahaye-hain-tumhary-khatir

Kitni benam umeedon kay diye pichly pehr, ham nay darya main bahaye hain tumhary khatir

Kitni benam umeedon kay diye pichly pehr,
ham nay darya main bahaye hain tumhary khatir

Leave a Reply