Kisi-kay-ik-tabasum-par-asasay-zindgi-rakh-li,-shararon-ko-nasheman-ka-nigehban-kar-lia-main-ne-Saghar-Siddiqui

Kisi kay ik tabasum par asasay zindgi rakh li, shararon ko nasheman ka nigehban kar lia main ne Saghar Siddiqui

Kisi kay ik tabasum par asasay zindgi rakh li,
shararon ko nasheman ka nigehban kar lia main ne Saghar Siddiqui

Leave a Reply