Rahbar ko un kay hal ki ho kis tarha khabar, logon k darmyan wo akar nahi raha-political poetry Munir Niazi

Rahbar ko un kay hal ki ho kis tarha khabar, logon k darmyan wo akar nahi raha-political poetry Munir Niazi

Rahbar ko un kay hal ki ho kis tarha khabar, logon k darmyan wo akar nahi raha-political poetry Munir Niazi

Leave a Reply