Badan-ki-rakh-tak-bhi-raston-main-na-bachay-gi,-barasti-barishon-main-yun-sulagnay-kyun-lagi-hun

Badan ki rakh tak bhi raston main na bachay gi, barasti barishon main yun sulagnay kyun lagi hun

Badan ki rakh tak bhi raston main na bachay gi,
barasti barishon main yun sulagnay kyun lagi hun

Leave a Reply