Joshe janun main dard ki tughyanion kay sath, ashkon main dhal gaye teri soorat kabhi kabhi

Joshe janun main dard ki tughyanion kay sath, ashkon main dhal gaye teri soorat kabhi kabhi

Joshe janun main dard ki tughyanion kay sath,
ashkon main dhal gaye teri soorat kabhi kabhi

Leave a Reply