Sham e faraq aye to dil doobnay laga, ham ko bhi apnay aap par kitna gharoor thav

Sham e faraq aye to dil doobnay laga, ham ko bhi apnay aap par kitna gharoor thav

Sham e faraq aye to dil doobnay laga, ham ko bhi apnay aap par kitna gharoor thav

Leave a Reply