Hasty he apni kya hy zamanay kay samnay, ik khawab hain jahan main bikhar jayen ham to kya-Munir Niazi Sad Poetry

Hasty he apni kya hy zamanay kay samnay, ik khawab hain jahan main bikhar jayen ham to kya-Munir Niazi Sad Poetry

Hasty he apni kya hy zamanay kay samnay, ik khawab hain jahan main bikhar jayen ham to kya-Munir Niazi Sad Poetry

Leave a Reply