Is sadgy pay kon na marjaye aye khuda, lartay hain aur hath main talwar bhi nahi(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Is sadgy pay kon na marjaye aye khuda, lartay hain aur hath main talwar bhi nahi(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Is sadgy pay kon na marjaye aye khuda,
lartay hain aur hath main talwar bhi nahi(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Leave a Reply