Ham nay mana kay taghafil na karo gay lakin, khak ho jayen gay ham tum ko khabr honay tak(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Ham nay mana kay taghafil na karo gay lakin, khak ho jayen gay ham tum ko khabr honay tak(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Ham nay mana kay taghafil na karo gay lakin,
khak ho jayen gay ham tum ko khabr honay tak(Mirza Ghalib-Love Poetry)

Leave a Reply