Hathon-ki-lakeron-pay-mat-ja-aye-ghalib,-naseeb-un-ke-bhi-hotay-hain-jin-ke-hath-nahi

Hathon ki lakeron pay mat ja aye ghalib, naseeb un ke bhi hotay hain jin ke hath nahi

Hathon ki lakeron pay mat ja aye ghalib,
naseeb un ke bhi hotay hain jin ke hath nahi

Leave a Reply