Be-dar-o-dewar-sa-ik-ghar-banana-chahiye,-koi-hamsaya-na-ho-aur-pasban-koi-na-ho

Be dar o dewar sa ik ghar banana chahiye, koi hamsaya na ho aur pasban koi na ho

Be dar o dewar sa ik ghar banana chahiye,
koi hamsaya na ho aur pasban koi na ho

Leave a Reply