umra-nasha-e-dolat-main-hain-ghafil-ham-se-zinda-hai-millat-e-baiza-ghurba-ky-dam-se

Umra nasha e dolat main hain ghafil ham se, Zinda hai millat e baiza ghurba ky dam Se

Umra nasha e dolat main hain ghafil ham se,
Zinda hai millat e baiza ghurba ky dam Se

Leave a Reply