qalb-main-soz-nahi-rooh-main-ehsas-nahi-kuch-bhi-paigham-e-muhammad-s-a-w-ka-tumhen-paas-nahi

Qalb main soz nahi, rooh main ehsas nahi, Kuch bhi paigham-e-Muhammad (S.A.W.) ka tumhen paas nahi

Qalb main soz nahi,
rooh main ehsas nahi, Kuch bhi paigham-e-Muhammad (S.A.W.) ka tumhen paas nahi

Leave a Reply