But-shikan-uth-gaye-baqi-jo-rahe-but-gar-hain,-tha-baraheem-pidar-aur-pisar-aazar-hain

But shikan uth gaye baqi jo rahe but gar hain,

But shikan uth gaye baqi jo rahe but gar hain,
tha baraheem pidar aur pisar aazar hain

Leave a Reply