Aur bhi gham hain zamanay main mohabat k siwa rahten aur bhi hain wasl ki rahat k siwa

Aur bhi gham hain zamanay main mohabat k siwa rahten aur bhi hain wasl ki rahat k siwa

Aur bhi gham hain zamanay main mohabat k siwa
rahten aur bhi hain wasl ki rahat k siwa

Leave a Reply