Dard mandon ko kahen bhi to qarar a na saka, koi sehra ho k ghar ronay k ady roye

Dard mandon ko kahen bhi to qarar a na saka, koi sehra ho k ghar ronay k ady roye

Dard mandon ko kahen bhi to qarar a na saka,
koi sehra ho k ghar ronay k ady roye

Leave a Reply