Agar kisay say marasim barhany lagtay hain, tery faraq k din yad anay lagtay hain

Agar kisay say marasim barhany lagtay hain, tery faraq k din yad anay lagtay hain

Agar kisay say marasim barhany lagtay hain,
tery faraq k din yad anay lagtay hain

Leave a Reply