Ab tak dil khush fehm ko tuj say hain umeden, ye akhry shamen bhi bujhany k liye a

Ab tak dil khush fehm ko tuj say hain umeden, ye akhry shamen bhi bujhany k liye a

Ab tak dil khush fehm ko tuj say hain umeden,
ye akhry shamen bhi bujhany k liye a

Leave a Reply